Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Universitetskollegietmuokattu 1.10.2021 klo 14.55

Organisaatioyksikkö

Toimikausi:

1.1.2022 - 31.12.2024

Vastuuhenkilö :

Studentrepresentanterna till Åbo Akademis universitetskollegium för perioden 1.1.2022–31.12.2024 utses den 28.10. 2021 av Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige. Åtta representanter med personliga suppleanter väljs.

Studentkårens valutskott söker personer av olika könstillhörigheter, studieinriktningar och studieskeden till uppgifterna. Det är möjligt att ställa upp fast man kommer att åka på utbyte eller bli utexaminerad före mandatperiodens slut.

UPPGIFTER OM UPPDRAGET Universitetskollegiets uppgifter enligt ÅA:s ledningsinstruktion: 1) besluta om antalet medlemmar i styrelsen och om styrelsens och dess medlemmars mandattid och arvoden, 2) utse de medlemmar till Åbo Akademis styrelse som inte är Åbo Akademis personal eller studeranden, 3) fastställa valet av de styrelsemedlemmar som utses av de grupper i Åbo Akademi som avses i universitetslagens 15 § 2 mom., 4) entlediga en styrelsemedlem från sitt uppdrag på styrelsens framställan, 5) välja revisorer för Åbo Akademi, 6) fastställa Åbo Akademis bokslut och verksamhetsberättelse samt besluta om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och rektorn, 7) besluta om väckande av skadeståndstalan mot en styrelsemedlem, rektorn och revisor, 8) besluta om entledigande av en styrelsemedlem från sitt uppdrag i enlighet med universitetslagens 65 § 3 mom. 9) Vid behov samlas för att diskutera viktiga ärenden som berör hela Åbo Akademi.

Om universitetskollegiet uppgifter bestäms i 22 § universitetslagen.

I arbetsordning för universitetskollegiet beskrivs mer konkret om gruppens arbete, bland annat dialogen med Åbo Akademis styrelse. Förutom egentliga möten ordnas årligen en aftonskola med ÅA:s revisorer där bokslutet presenteras och diskuteras i större detalj.

I enlighet med valordning för val av studentrepresentanter i Åbo Akademis förvaltning, är en studentrepresentant en studerande som för studenternas talan i ÅA:s förvaltningsorgan. Studentrepresentantens uppdrag innefattar att bekanta sig grundligt med mötesärenden på förhand, delta aktivt i sammanträden och representera studerandesynvinkeln i beslutsfattandet samt hålla kontakt till medstuderande, andra studentrepresentanter och studentkåren. Studentrepresentanterna representerar alla studerande vid ÅA.

INTRESSEANMÄLAN

Tiden för intresseanmälningar pågår 4.10.-17.10. kl. 23.59.
Intresseanmälningar skickas in elektroniskt via halloped.fi. Intresseanmälningen ska omfatta en motivering till varför du är intresserad av uppdraget och kort om vad du studerar och eventuella tidigare erfarenheter inom beslutsfattande eller intressebevakning. Utifrån intresseanmälningen och intervjun bereder Åbo Akademis Studentkårs valutskott ett förslag till val till fullmäktige.

Valutskottet intervjuar kandidaterna enskilt 19.10 och 20.10 och besluter därefter om förslag till val. De korta intervjuerna hålls via Zoom.

För mera information, kontakta gärna valutskottets sekreterare, studentombud Petra Lindblad, (02) 215 4655, petra@studentkaren.fi eller valutskottets ordförande, fullmäktigeordförande Oliver Back, fo@studentkaren.fi 040 1495353

Istuvat opiskelijaedustajat

Jens Back

Jäsen:
1.1.2016 - 31.12.2018

Markus Heikkilä

Varajäsen:
1.1.2016 - 31.12.2018

Mikael Leino

Jäsen:
1.1.2016 - 31.12.2018

Pontus Lindroos

Varajäsen:
24.10.2017 - 31.12.2018

Jonna Lindqvist

Jäsen:
1.1.2016 - 31.12.2018

Julia Glantz

Varajäsen:
28.3.2017 - 31.12.2018

Ida-maria Sola

Jäsen:
1.1.2016 - 31.12.2018

Panda Eriksson

Varajäsen:
14.2.2017 - 31.12.2018


Jäsen:
Toistaiseksi

Alina Torbunova

Varajäsen:
26.9.2018 - 31.12.2018

Felix von Renteln

Jäsen:
6.9.2016 - 31.12.2018

Kati Systä

Varajäsen:
30.11.2017 - 31.12.2018

Nadja Vesterinen

Jäsen:
24.10.2017 - 31.12.2018

Meri Lindström

Varajäsen:
30.11.2017 - 31.12.2018

Patrick Schubert

Jäsen:
30.11.2017 - 31.12.2018

Richard Printz

Varajäsen:
Toistaiseksi

Jonathan Nyström

Jäsen:
1.1.2019 - 31.12.2021

Sebastian Sandström

Varajäsen:
Toistaiseksi

Kati Systä

Jäsen:
1.1.2019 - 31.12.2021

Pietari Kihlström

Varajäsen:
1.1.2019 - 31.12.2021

Ina Laakso

Jäsen:
1.1.2019 - 31.12.2021

Elisabeth Järnefelt

Varajäsen:
1.1.2019 - 31.12.2021

Matilda Holmström

Jäsen:
1.1.2019 - 31.12.2021

Kasper Kannosto

Varajäsen:
1.1.2019 - 31.12.2021

Rebecka Streng

Jäsen:
1.1.2019 - 31.12.2021

Emma Löfdahl

Varajäsen:
1.1.2019 - 31.12.2021

Niklas Grönholm

Jäsen:
1.1.2019 - 31.12.2021

Jacob Storbjörk

Varajäsen:
1.1.2019 - 31.12.2021

Lina Sundell

Jäsen:
1.1.2019 - 31.12.2021

Helmi Andersson

Varajäsen:
1.1.2019 - 31.12.2021

John Eriksson

Jäsen:
1.1.2019 - 31.12.2021

Miika Alhopuro

Varajäsen:
1.1.2019 - 31.12.2021

Ei jäsentä

Sara Hagman

Varajäsen:
2.11.2020 - 31.12.2021

Ei jäsentä

Alexander Kruglov

Varajäsen:
23.9.2021 - 31.12.2021

Ei jäsentä

William Gräsbeck

Varajäsen:
24.10.2019 - 31.12.2021

Professors

Staff