Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Fakultetsrådet för fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomimuokattu 26.3.2021 klo 15.22

Organisaatioyksikkö

Toimikausi:

1.8.2021 - 31.7.2023

Vastuuhenkilö :

FAKULTETSRÅDETS UPPGIFTER:

1) ansvara för kvalitetssäkringsarbetet och kvalitetsutveckling inom fakulteten,

2) utveckla fakultetens undervisning och forskning och fakultetens åtgärdsplan utgående från Åbo Akademis strategi och styrdokument,

3) diskutera förslag till budget för fakulteten,

4) besluta om verksamhets- och personalplan,

5) besluta om utbildnings- och undervisningsplanen,

6) till rektor ge förslag för rekrytering och anställning av professor och tenure track- professorer,

7) besluta om rekrytering och anställning av akademilektor och universitetslärare,

8) utse sakkunniga för docentansökningar, bedöma behörigheten och göra framställning om docenttitel,

9) fastställa examensstrukturer och lärandemål för examina och biämnen samt andra examensbestämmelser,

10) besluta om urvalsgrunder för studentantagningen och föreslå antal studerande för rektor som föredrar ärendet för styrelsen,

11) besluta om antagning inom forskarutbildningen,

12) fastställa bedömning och besluta i ärenden som gäller omprövning av bedömning av en avhandling inom forskarutbildningen,

13) göra framställning hos rektor om utbildningslinjer, magisterprogram och doktorandprogram.

Styrelsen kan i en instruktion gällande en särskild enhet (såsom Vasa Övningsskola) fastställa att fakultetsrådet inom en fakultet har ytterligare eller avvikande uppgifter som gäller den särskilda enheten.

Fakultetsrådet har rätt att delegera sina uppgifter till dekanen.

VALBARHET

Valbar som studentrepresentant till fakultetsrådet för samhällsvetenskaper och ekonomi är studerande med primär studierätt på fakulteten.

INTRESSEANMÄLAN

Intresseanmälningen ska omfatta en motivering samt en för uppdraget relevant kort meritförteckning. Utifrån intresseanmälningen och intervjun bereder Åbo Akademis Studentkårs valutskott ett förslag till val till fullmäktige.

UPPDRAGET

Studentrepresentantens uppdrag består av att bekanta sig grundligt med mötesärenden på förhand, delta aktivt i mötena och representera studerandesynvinkeln i beslutsfattandet samt hålla kontakt till medstuderande, andra studentrepresentanter och studentkåren. Studentrepresentanterna representerar alla studerande vid sin fakultet. Om ordinarie medlem inte kan gå på möte inkallas suppleanten.

För mera information, kontakta gärna valutskottets sekreterare, studentombud Petra Lindblad, petra@studentkaren.fi, 02 215 4655 eller valutskottets ordförande, fullmäktigeordförande Oliver Back, fo@studentkaren.fi, 040 1495353

Istuvat opiskelijaedustajat

Matilda Holmström

Jäsen:
1.1.2017 - 31.7.2019

Jacob Storbjörk

Varajäsen:
1.1.2017 - 31.7.2019

Nadja Vesterinen

Jäsen:
1.1.2017 - 31.7.2019

Helmi Andersson

Varajäsen:
1.1.2017 - 31.7.2019

Helmi Andersson

Jäsen:
1.8.2019 - 31.7.2021

Matias Martelin

Varajäsen:
1.8.2019 - 31.7.2021

Patrick Schubert

Jäsen:
1.8.2019 - 31.7.2021

Victoria Holmström

Varajäsen:
1.8.2019 - 31.7.2021

Anton Pajoslahti

Jäsen:
1.8.2019 - 31.7.2021

Jonathan Nyström

Varajäsen:
1.8.2019 - 31.7.2021

Axel Sandell

Jäsen:
1.8.2019 - 31.7.2021

Albert Mattsson

Varajäsen:
1.8.2019 - 31.7.2021

Sofia Lindevall

Jäsen:
1.8.2019 - 31.7.2021

Anna Oksanen

Varajäsen:
1.8.2019 - 31.7.2021

Emelie Berglund

Jäsen:
1.8.2021 - 31.12.2023

Ramses Paalanen

Varajäsen:
1.8.2021 - 31.12.2023

Fanny Jonasson

Jäsen:
1.8.2021 - 31.12.2023

Esther Djupsund

Varajäsen:
1.8.2021 - 31.12.2023

Joonas Karlsson

Jäsen:
1.8.2021 - 31.12.2023

Miika Alhopuro

Varajäsen:
1.8.2021 - 31.12.2023

Hanna Kuusinen

Jäsen:
1.8.2021 - 31.12.2023

Ida Wikman

Varajäsen:
1.8.2021 - 31.12.2023

Benina Uotinen

Jäsen:
1.8.2021 - 31.12.2023

Aleksandra Sjöberg

Varajäsen:
1.8.2021 - 31.12.2023

Patrick Schubert

Jäsen:
1.1.2017 - 31.7.2019

Ei varajäsentä

Unna Heimberg

Jäsen:
1.1.2017 - 31.7.2019

Ei varajäsentä

Ei jäsentä

Alexandra Granlund

Varajäsen:
16.2.2018 - 31.7.2019

Ei jäsentä

Anton Pajoslahti

Varajäsen:
16.2.2018 - 31.7.2019

Ei jäsentä

Matias Martelin

Varajäsen:
8.5.2019 - 31.7.2019

Ei jäsentä

Nicolina Nordman

Varajäsen:
24.9.2020 - 31.7.2021

Ei jäsentä

Ida Wikman

Varajäsen:
10.12.2020 - 31.7.2021

Ei jäsentä

Fanny Jonasson

Varajäsen:
5.5.2021 - 31.7.2021

Ei jäsentä

Emelie Berglund

Varajäsen:
2.11.2020 - 31.7.2021

Ei jäsentä

Marcus Lyne

Varajäsen:
2.11.2020 - 31.7.2021

Professors

Staff