Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Årsfestmarskalkmuokattu 12.3.2018 klo 14.25

Organisaatioyksikkö

Toimikausi:

6.4.2018 - 28.2.2019

Vastuuhenkilö :

Ina Laakso, so@studentkaren.fi

ÅAS årsfest firas årligen på veckoslutet närmast 18 februari, Per Brahes födelsedag. År 2019 kommer årsfesten att firas den 16 februari i Åbo. Årsfestmarskalken leder årsfestkommitténs arbete som påbörjas under våren 2018. Årsfestmarskalken samarbetar med kårkansliet för att koordinera allt som har med årsfesten att göra.

Arvodet för årsfestmarskalken är 800 euro. Intresseanmälan för förtroendeuppdraget utgår 2.4.2018 kl. 23.59.

Istuvat opiskelijaedustajat

Jeremy Nyman

Jäsen:
6.4.2018 - 28.2.2019

Ei varajäsentä

Professors

Staff