Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Ledningsgrupp för klasslärarutbildningenmuokattu 13.3.2023 klo 12.47

Toimielin

Ledningsgrupp för utbildningslinjen för klasslärare

Haetaan

ei yhtäkään varsinaista jäsentä, yhtä varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

13.3.2023

Hakuaika

13.3.2023 - 28.3.2023

Toimikausi

29.3.2023 - 31.7.2023

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

ÅAS styrelses möte 29.3 2023

Ledningsgruppen har till uppgift att planera, koordinera och organisera frågor rörande utbildningslinjen för klasslärare. Ytterligare ska den:

• fungera som initiativtagande och rådgivande instans i ärenden av strategisk betydelse för utbildningslinjen för klasslärare och •fungera som stödande resurs i beredningen av ärenden

Ledningsgruppens medlemmar med personliga suppleanter representerar tillämpad pedagogik, ämnesdidaktik och Vasa övningsskola. I ledningsgruppen finns även två studentrepresentanter jämte suppleanter, som föreslås av studentkåren.

https://abofi.sharepoint.com/sites/intra-fpv/SitePages/Ledningsgrupper-vid-fakulteten-för-pedagogik-och-välfärdsstudier.aspx

Har du frågor om uppdraget eller valet? Kontakta gärna studentombud Petra Lindblad; petra@studentkaren.fi