Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Valnämnd för Åbo Akademimuokattu 6.3.2023 klo 11.21

Toimielin

Valnämnd för Åbo Akademi

Haetaan

ei yhtäkään varsinaista jäsentä, yhtä varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

23.1.2023

Hakuaika

23.1.2023 - 31.1.2023

Toimikausi

1.2.2023 - 31.12.2024

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

ÅAS styrelses möte 1.2.2023

Valnämnden sköter i huvudsak ärenden kring valet av personalmedlemmar till universitetskollegiet, styrelsen och fakultetsråden. Studentrepresentanter väljs av studentkåren och valen fastställs i valnämnden. Studentrepresentanterna (en ordinarie och en suppleant) i valnämnden är viktiga kontaktlänkar mellan ÅAS, studenterna, och valnämnden.

Om nämnden skrivs i ÅA:s styrdokument:

Styrelsen väljer för tre år en valnämnd, som ska handha med valen sammanhängande åligganden. Valnämndens ordförande är ledande juristen.

Valnämndens övriga medlemmar utgörs av en professor och en representant för forskare, lärare och övrig personal samt en representant för studerandena.

För samtliga medlemmar, förutom ordförande, väljs personliga suppleanter representerande samma grupper som de ordinarie medlemmarna.

Valnämnden väljer inom sig viceordförande. Valnämndens ordförande kallar en sekreterare.

Om du har frågor om uppdraget eller valet, kontakta gärna studentombud Petra Lindblad, petra@studentkaren.fi.