Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Arbetsgrupp för ämneslärarutbildningenmuokattu 28.11.2022 klo 10.27

Toimielin

Arbetsgrupp för ämneslärarutbildningen vid ÅA

Haetaan

3 varsinaista jäsentä, 3 varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

14.11.2022

Hakuaika

14.11.2022 - 11.12.2022

Toimikausi

1.1.2023 - 31.12.2024

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

ÅAS styrelses möte 13.12.2022

Arbetsgruppens uppgift är att samordna ämneslärarutbildare och ämneslärarstuderande, ta initiativ, utveckla och avge utlåtanden i ärenden som berör ämneslärarutbildningen vid samtliga fakulteter vid Åbo Akademi.

Gruppen har tre studentrepresentanter med suppleant(er) som kan gå på möte om någon av de ordinarie medlemmarna är förhindrade. Det är önskvärt att studentmedlemmarna representerar flera olika fakulteter och utbildningslinjer.

Har du frågor om uppdraget eller valet: fråga gärna studentombud Petra Lindblad, petra@studentkaren.fi