Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Arbetsgrupp för ämneslärarutbildningenmuokattu 14.2.2023 klo 09.13

Toimielin

Arbetsgrupp för ämneslärarutbildningen vid ÅA

Haetaan

ei yhtäkään varsinaista jäsentä, 3 varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

23.1.2023

Hakuaika

23.1.2023 - 31.1.2023

Toimikausi

1.1.2023 - 31.12.2024

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

ÅAS styrelses möte 1.2.2022

Arbetsgruppens uppgift är att samordna ämneslärarutbildare och ämneslärarstuderande, ta initiativ, utveckla och avge utlåtanden i ärenden som berör ämneslärarutbildningen vid samtliga fakulteter vid Åbo Akademi.

Gruppen har tre studentrepresentanter med suppleanter som kan gå på möte om någon av de ordinarie medlemmarna är förhindrade. Det är önskvärt att studentmedlemmarna representerar flera olika fakulteter och utbildningslinjer.

ORDINARIE MEDLEMMAR ÄR VALDA, NU SÖKER VI SUPPLEANTER.

Har du frågor om uppdraget eller valet: fråga gärna studentombud Petra Lindblad, petra@studentkaren.fi