Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Utbildningsstrategiska rådetmuokattu 23.5.2022 klo 12.39

Toimielin

Utbildningsstrategiska rådet

Haetaan

4 varsinaista jäsentä, ei yhtäkään varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

23.5.2022

Hakuaika

23.5.2022 - 8.6.2022

Toimikausi

1.8.2022 - 31.7.2024

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

Kårstyrelsens möte

Utbildningsstartegiska rådet vid ÅA är en ny grupp som tar över efter den tidigare grundutbildningsnämnden. Rådet kommer att förbereda beslut i frågor kopplade till utbildning och undervisning för hela ÅA. Studenterna representeras av fyra personer, en från varje fakultet.

Rådet beskrivs så här i ÅA:s regelverk:

Utbildningsstrategiska rådet (UR) förbereder och tar fram underlag för strategiska beslut visavi utbildningsverksamhet vid Åbo Akademi.

UR består av ordförande och 13 medlemmar. Varje fakultetsråd nominerar två personer och direktionen för Centret för livslångt lärande (CLL) nominerar en person bland den ordinarie personalen. Studentkåren nominerar fyra studenter, en från varje fakultet.

Rådets mandatperiod är på två år. Universitetsservice ansvarar för beredningen av ärendena.

Rådet (1) initierar och samordnar övergripande utbildningsstrategiska diskussioner

(2) gör bedömningar av nationella och internationella utvecklingstrender och deras betydelse för Åbo Akademi samt kommer med initiativ och åtgärdsförslag gällande utbildningsutveckling och tar fram underlag till en utbildningsstrategi

(3) verkar för och följer upp implementering av beslutade utbildnings- och forskningsstrategier i de delar som avser utbildning

(4) initierar och samordnar externa granskningar av Åbo Akademis utbildningar som akademin tar initiativ till

(5) ger förslag till akademiövergripande åtgärder utifrån material som insamlas i de nationella enkäterna kandidatrespons, placering i arbetslivet och studenternas välmående eller annat material

(6) initierar andra bestämmelser gällande utbildning i frågor som berör hela akademin, särskilt i frågor som berör kontinuerligt lärande.

Om du är intresserad av att representera studerande på din fakultet, lämna in en intresseanmälan! Skriv gärna vad du studerar och varför du är intresserad av uppdraget.

Har du frågor om uppgiften eller valet, kontakta gärna studentombud Petra, petra@studentkaren.fi.