Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Workshoppar om Åbo Akademis fastighetsplanmuokattu 23.5.2022 klo 11.01

Toimielin

Workshoppar om Åbo Akademis fastighetsplan

Haetaan

10 varsinaista jäsentä, ei yhtäkään varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

14.4.2022

Hakuaika

14.4.2022 - 1.5.2022

Toimikausi

3.5.2022 - 10.6.2022

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

Åbo Akademis studentkårs styrelse besluter om platserna.

Arbetet med Åbo Akademis nya fastighetsplan fortsätter och nu inleds första delen av den inkluderande planeringen i form av workshops. 10 studerande ryms med på dessa. Åbo Akademis Studentkårs styrelse väljer studeranderepresentanterna. Det är bra om studerande i olika studieskeden och från olika utbildningar deltar. Sök med om du vill vara med och påverka Åbo Akademis framtida fastigheter!

Tre worskhops kommer att ordnas 3.5 kl 12–16, 18.5 kl 11.30–16 och den sista som en del av universitetslärande-safarin 10.6.

40 personer ryms med, varav 10 platser erbjuds studerande. Processen uppbyggs så att samma personer helst ska delta i alla tre workshops.

Arbetet med inkludering i fastighetsplaneringen sker i form av safarin, d.v.s. som fältarbete. I praktiken betyder det att deltagarna delas in i grupper där de igen ska inkludera andra från sina respektive enheter och andra områden. På så sätt blir det fler som medverkar och deltar. Safarigrupperna fungerar som små arbetsgrupper som jobbar med den berörda omvärlden/kontexten.

Skriv gärna i ansökan vad du studerar och hur långt hunnen du är i studierna. Också studerande som börjar under pandemin och mest studerat på distans är välkomna att delta!

Har du frågor om uppdraget eller valet av representanter; kontakta gärna studentombud Petra Lindblad, petra@studentkaren.fi.