Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Intervju med studentrepresentanter under ÅA:s auditeringmuokattu 23.5.2022 klo 11.00

Toimielin

Intervju med studentrepresentanter under ÅA:s auditering

Haetaan

8 varsinaista jäsentä, ei yhtäkään varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

4.4.2022

Hakuaika

4.4.2022 - 2.5.2022

Toimikausi

5.5.2022 - 5.5.2022

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

ÅAS styrelse besluter om representanterna

Åbo Akademi auditeras 4-5.5 2022 av nationella centret för utbildningsutvärdering NCU. Auditering innebär en extern granskning av verksamheten och kvalitetssäkringen. Auditeringen är en bra möjlighet för studerande att påverka och belysa förbättringsmöjligheter. En expertpanel utför auditeringen, de bekantar sig med material högskolan sammanställt och gör ett auditeringsbesök. I auditeringspanelen ingår även en studentrepresentant. Under besöket träffar panelen ledningen, personal och studerande. Onsdagen 5.5. kl. 10.05-10.55 träffar auditeringspanelen studentrepresentanter ur ÅA:s förvaltning och studentkårens representanter. Till sessionen behövs 8 studentrepresentanter, gärna både från fakultetsråd och andra organ. Skriv gärna i din intresseanmälan vad du studerar och i vilka sammanhang du är studentrepresentant.

Vi fortsätter nu söka intresserade för att säkert ha tillräckligt många representanter på plats på intervjun.

Har du frågor om uppdraget eller valet, kontakta gärna studentombud Petra Lindblad: petra@studentkaren.fi