Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Workshop för studerande under ÅA:s auditeringmuokattu 23.5.2022 klo 11.00

Toimielin

Workshop för studerande under ÅA:s auditering

Haetaan

30 varsinaista jäsentä, ei yhtäkään varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

4.4.2022

Hakuaika

4.4.2022 - 2.5.2022

Toimikausi

4.5.2022 - 4.5.2022

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

ÅAS styrelse besluter om representanterna

Åbo Akademi auditeras 4-5.5 2022 av nationella centret för utbildningsutvärdering NCU. Auditering innebär en extern granskning av verksamheten och kvalitetssäkringen. Auditeringen är en bra möjlighet för studerande att påverka och belysa förbättringsmöjligheter.

En expertpanel utför auditeringen, de bekantar sig med material högskolan sammanställt och gör ett auditeringsbesök. I auditeringspanelen ingår även en studentrepresentant. Under besöket träffar panelen ledningen, personal och studerande.

Onsdagen 4 maj kl. 10.10–12.00 ordnas en auditeringsworkshop för studerande. Man behöver inte ha någon tidigare erfarenhet och man behöver inte förbereda sig på förhand. Workshopen ordnas digitalt.

I workshoppen kommer varje studerande att först själv svara på en kort enkät. Därefter arbetar man i breakout-rooms för att svara på några frågor skriftligt. Grupperna arbetar helt självständigt och svarar på hur utbildningen fungerar. Efter workshoppen går man inte igenom det som skrivits, panelen läser senare igenom texterna.

Det behövs totalt 30 studerande för att genomföra workshoppen. 5 grupper med 5 studerande enligt listan nedan:

1) 2 grupper med kandidatstuderande

2) 2 grupper med magisterstuderande

3) 1 grupp med internationella examensstuderande (språk engelska)

ÅAS söker studerande från alla fakulteter till tillfället. Skriv gärna i din intresseanmälan vad du studerar och om du är på kandidat- eller magisternivå.

Vi fortsätter nu söka studerande för att garanterat ha tillräckligt många deltagare på plats.

Har du frågor om uppdraget, kontakta gärna studentombud Petra Lindblad: petra@studentkaren.fi.