Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Ledningsgrupp för ämneslärarutbildningen i Vasamuokattu 15.1.2021 klo 13.35

Toimielin

Ledningsgrupp för ämneslärarutbildningen i Vasa

Haetaan

2 varsinaista jäsentä, ei yhtäkään varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

4.1.2021

Hakuaika

4.1.2021 - 14.1.2021

Toimikausi

18.1.2021 - 31.5.2021

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

ÅAS styrelses möte i januari 2021.

Ledningsgruppen med representanter från de olika undervisningsämnena behandlar ärenden gällande ämneslärarstuderandenas tid i Vasa. Gruppens mandatperiod är vårterminen då studenterna är på plats i Vasa.

Det är önskvärt att de två representanterna kommer från olika ämnen för att diskussionen i gruppen ska bli så mångsidig so m möjligt.

Gruppen håller sitt första möte 21.1.

I intresseanmälan får du gärna skriva in minst följande: - vilket/vilka ämnen du studerar - varför du vill vara med i gruppen

Om du har frågor om uppdraget eller valet får du gärna kontakta studentombud Petra Lindblad; petra@studentkaren.fi