Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Arbetsgrupp för ämneslärarutbildningen -FNT-representantmuokattu 25.11.2020 klo 10.53

Toimielin

Arbetsgrupp för ämneslärarutbildningen vid ÅA

Haetaan

2 varsinaista jäsentä, 2 varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

9.11.2020

Hakuaika

9.11.2020 - 8.12.2020

Toimikausi

9.12.2020 - 31.12.2022

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

ÅAS styrelses möte 9.12. 2020

SÖKES EN FNT-REPRESENTANT

Arbetsgruppens uppgift är att samordna ämneslärarutbildare och ämneslärarstuderande, ta initiativ, utveckla och avge utlåtanden i ärenden som berör ämneslärarutbildningen vid samtliga fakulteter vid Åbo Akademi. Gruppen har två studentrepresentanter (en från FHPT och en från FNT) med personliga suppleanter.

Om du har frågor om uppdraget eller valet får du gärna vara i kontakt med studentombud Petra Lindblad; petra@studentkaren.fi, 02-2154655.