Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Ledningsgrupp för klasslärarutbildningenmuokattu 14.9.2020 klo 09.22

Toimielin

Ledningsgrupp för utbildningslinjen för klasslärare

Haetaan

ei yhtäkään varsinaista jäsentä, yhtä varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

14.9.2020

Hakuaika

14.9.2020 - 28.9.2020

Toimikausi

30.9.2020 - 31.7.2021

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

ÅAS styrelses möte 30.9.2020.

En ledningsgrupp för utbildningslinjen för klasslärare vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier tillsätts för tiden 1.8.2019 - 31.7.2021.

Ledningsgruppen har till uppgift att planera, koordinera och organisera frågor rörande utbildningslinjen för klasslärare. Ytterligare ska den:

• fungera som initiativtagande och rådgivande instans i ärenden av strategisk betydelse för utbildningslinjen för klasslärare och •fungera som stödande resurs i beredningen av ärenden

Ledningsgruppens medlemmar med personliga suppleanter representerar tillämpad pedagogik, ämnesdidaktik och Vasa övningsskola. I ledningsgruppen finns även två studentrepresentanter jämte suppleanter, som föreslås av studentkåren.

Om du har frågor om uppdraget eller valet får du gärna vara i kontakt med studentombud Petra Lindblad; petra@studentkaren.fi, 02-2154655.