Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Styrelsen för Stiftelsen Vasa studiebostäder (VOAS)muokattu 4.3.2020 klo 11.47

Toimielin

Styrelsen för Stiftelsen Vasa studiebostäder (VOAS)

Haetaan

ei yhtäkään varsinaista jäsentä, yhtä varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

10.2.2020

Hakuaika

10.2.2020 - 13.2.2020

Toimikausi

14.2.2020 - 31.12.2020

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

ÅAS fullmäktiges möte 14.2.

Stiftelsen Vasa studiebostäder har i 40 år varit verksam för studentboende i Vasa. Stiftelsen anskaffar studiebostäder och hyr ut dessa till studerande vid de läroinrättningar som är verksamma inom Vasa stads område.

VOAS har ca 3000 bostadsplatser samt dessutom kontors-, affärs-, ungdoms- och daghemslokaler. VOAS högsta administrativa organ är styrelsen. Styrelsen har åtta medlemmar. Vasa stad väljer tre av styrelsemedlemmarna, student- och studerandekårerna väljer tre medlemmar och VOAS hyresgäster väljer två. Styrelsemedlemmarna väljs för ett kalenderår åt gången. Åbo Akademis Studentkår och Studerandekåren Novium innehar ett gemensamt mandat i styrelsen för Stiftelsen Vasa studentbostäder. För varje styrelsemedlem väljs också en personlig suppleant.

Styrelseposten är arvoderad.

Novium en ordinarie medlem i styrelsen och ÅAS föreslår personlig suppleant.