Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Ledningsgrupp för ämneslärarutbildningen i Vasa våren 2020muokattu 17.1.2020 klo 11.11

Toimielin

Ledningsgrupp för ämneslärarutbildningen i Vasa

Haetaan

2 varsinaista jäsentä, ei yhtäkään varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

7.1.2020

Hakuaika

7.1.2020 - 15.1.2020

Toimikausi

23.1.2020 - 31.5.2020

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

ÅAS styrelses möte 17.1.2020.

Ledningsgruppen med representanter från de olika undervisningsämnena behandlar ärenden gällande ämneslärarstuderandenas tid i Vasa. Gruppens mandatperiod är vårterminen då studenterna är på plats i Vasa.

Två studerande är medlemmar i gruppen, helst från två olika ämnesinriktningar. Gruppens första möte är 23.1. 2020.

Berätta gärna vad du studerar och varför du gärna vill vara med i gruppen då du fyller i intresseanmälan.

Har du frågor om uppdraget eller valet kan du vara i kontakt med studentombud Petra Lindblad; petra@studentkaren.fi, 02-2154655.