Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Arbetsgrupp för projekt med fokus på studerandes välmåendemuokattu 15.11.2019 klo 12.32

Toimielin

Arbetsgrupp för projekt med fokus på studerandes välmående

Haetaan

2 varsinaista jäsentä, ei yhtäkään varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

4.11.2019

Hakuaika

4.11.2019 - 13.11.2019

Toimikausi

14.11.2019 - 1.7.2021

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

ÅAS styrelses möte 14.11.2019

Rektor Moira von Wright har beslutat om ett projekt för att öka studerandes välmående och därigenom stöda studieframgången. Projektet är tvåårigt och leds av en arbetsgrupp med representanter från personal och studerande.

ÅAS studentombud Petra Lindblad är medlem i gruppen och jobbar tätt tillsammans med de två studentrepresentanterna. ÅAS styrelses medlemmar med ansvar för välmåendefrågor kommer att fungera som stöd och sannolikt arbeta mycket med projektet under året.

Projektet omfattar stöd med studier, akademiskt stöd, studierådgivning, samtalsstöd och sociala aktiviteter. Medlemmarna i arbetsgruppen kommer att besluta om vad man ska satsa på då man träffas för möten. Finansieringen för projektet är 50 000 euro vilket innebär möjligheter för nya stödformer och arbetssätt.

Ett möte hålls redan under 2019 för att komma igång med arbetet och efter det hålls ett par möten per termin.

Ställ upp som studentrepresentant om du vill påverka hur studenterna vid ÅA ska få stöd med att orka i vardagen och komma framåt i studierna! Vi ser gärna att en av studentrepresentanterna har finska som första språk, detta för att kunna få in flera synvinklar i diskussionerna om t.ex. introduktionen till ÅA och hur studiestarten och vardagskommunikationen kan göras bättre.

Har du frågor om arbetsgruppen eller valet av studentrepresentanter? Studentombud Petra Lindblad svarar gärna; petra@studentkaren.fi, 02-2154655.

Rektor Moira von Wright har beslutat om ett projekt för att öka studerandes välmående och därigenom stöda studieframgången. Projektet är tvåårigt och leds av en arbetsgrupp med representanter från personal och studerande.

ÅAS studentombud Petra Lindblad är medlem i gruppen och jobbar tätt tillsammans med de två studentrepresentanterna. ÅAS styrelses medlemmar med ansvar för välmåendefrågor kommer att fungera som stöd och sannolikt arbeta mycket med projektet under året.

Projektet omfattar stöd med studier, akademiskt stöd, studierådgivning, samtalsstöd och sociala aktiviteter. Medlemmarna i arbetsgruppen kommer att besluta om vad man ska satsa på då man träffas för möten. Finansieringen för projektet är 50 000 euro vilket innebär möjligheter för nya stödformer och arbetssätt.

Ett möte hålls redan under 2019 för att komma igång med arbetet och efter det hålls ett par möten per termin.

Ställ upp som studentrepresentant om du vill påverka hur studenterna vid ÅA ska få stöd med att orka i vardagen och komma framåt i studierna! Vi ser gärna att en av studentrepresentanterna har finska som första språk, detta för att kunna få in flera synvinklar i diskussionerna om t.ex. introduktionen till ÅA och hur studiestarten och vardagskommunikationen kan göras bättre.

Mötena hålls med videokontakt Åbo-Vasa.

Lämna in din intresseanmälan senast onsdagen 13.11. kl. 23.59. Berätta vem du är och vad du studerar samt varför just du vill vara med och bestämma vad som ska göras för studerandes bästa på ÅA!

Har du frågor om arbetsgruppen eller valet av studentrepresentanter? Studentombud Petra Lindblad svarar gärna; petra@studentkaren.fi, 02-2154655.

Gruppens sammansättning så här långt;

Peter Nynäs, dekanus vid FHPT

Linnea Henriksson, universitetslärare i offentlig förvaltning

Patrik Söderberg, universitetslärare i utvecklingspsykologi

Petra Lindblad, studentombud vid ÅAS

2 studerande

Anna Granberg, pedagogisk utvecklare

Malin Siimes, personalutvecklingschef

Klara Schauman-Ahlberg, studiepsykolog