Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Lokaldirektion för SHVS i Åbo och Raumomuokattu 25.10.2019 klo 14.22

Toimielin

Lokaldirektion för SHVS i Åbo och Raumo

Haetaan

yhtä varsinaista jäsentä, ei yhtäkään varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

7.10.2019

Hakuaika

7.10.2019 - 23.10.2019

Toimikausi

1.1.2020 - 31.12.2021

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

ÅAS fullmäktiges möte 24.10.2019

Studenternas hälsovårdstiftelse SHVS tillhandahåller tjänster inom allmän hälsa, mental hälsa och oral hälsa för universitets- och högskolestuderande. SHVS tjänster kan anlitas av alla studerande som studerar för grundexamen vid universiteten i Finland.

Direktionens uppgift är att följa hälsovårdstationens verksamhet och förändringarna i omvärlden samt hälsofrämjandet och arbetet för kollektiv hälsa. Direktionen behandlar frågor som rör minsning och ökning av hälsovårdstationens verksamhetsställen och andra motsvarande ärenden. Den samarbetar också aktivt med stiftelsens intressentgrupper.

Direktionens mandatperiod är två år. Direktionen består av ordförande samt 4-6 övriga medlemmar. I direktionen sitter representanter för studentkårerna, stiftelsens personal, universiteten och den offentliga hälso- och sjukvården.