Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Universitetskollegietmuokattu 25.10.2019 klo 14.22

Toimielin

Universitetskollegiet

Haetaan

ei yhtäkään varsinaista jäsentä, yhtä varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

2.9.2019

Hakuaika

2.9.2019 - 23.10.2019

Toimikausi

24.10.2019 - 31.12.2021

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

ÅAS fullmäktiges möte 24.10.2019

Vi söker en ny suppleant (ersättare som går på mötet då ordinarie medlem inte kan gå) till studentrepresentantgruppen till universitetskollegiet.

EVENTUELL INTERVJU: (om vi har fler än en intresseras) med ÅAS fullmäktiges valutskott under mötet torsdag 24.10. start kl.8.

Universitetskollegiet har till uppgift att

1) besluta om antalet medlemmar i styrelsen och om styrelsens och dess medlemmars mandattid,

2) utse medlemmarna till universitets styrelse,

3) fastställa valet av styrelsemedlemmarna,

4) entlediga en styrelsemedlem från sitt uppdrag på styrelsens framställan,

5) välja revisorer för universitetet,

6) fastställa universitetets bokslut och verksamhetsberättelse samt besluta om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och rektorn,

7) besluta om väckande av skadeståndstalan mot en styrelsemedlem, rektorn och revisor,

8) besluta om entledigande av en styrelsemedlem från sitt uppdrag om styrelsemedlemmen inte beviljas ansvarsfrihet.

Åbo Akademis universitetskollegium har 24 medlemmar med personliga suppleanter varav professorerna och övriga anställda genom val i enlighet med akademins valinstruktion inom vardera grupp utser 8 medlemmar med personliga suppleanter och studentkåren i enlighet med 46 § universitetslagen utser 8 företrädare med personliga suppleanter för studerandena.

Universitetskollegiets mandatperiod är tre år. Det sammankallas efter nyval första gången av kansler.

Om universitetskollegiet uppgifter bestäms i 22 § universitetslagen. Kollegiet beslutar också om styrelsens arvoden.

Om du har frågor om vad det betyder att vara representant för studerande i kollegiet eller om valet får du gärna vara i kontakt med studentombud Petra Lindblad; petra@studentkaren.fi, 02-2154655.