Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Undervsningsprov för universitetslärare på centret för språk och kommunikation i Vasamuokattu 27.5.2019 klo 10.37

Toimielin

Undervisningsprov på centret för språk och kommunikation i Vasa

Haetaan

5 varsinaista jäsentä, ei yhtäkään varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

26.4.2019

Hakuaika

26.4.2019 - 3.5.2019

Toimikausi

7.5.2019 - 7.5.2019

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

ÅAS styrelseordförande och vice-ordförande besluter om platserna, tillfället är öppet så man kan också gå på plats utan formellt beslut om studentrepresentantion.

Språkcentret i Vasa kommer att anställa en universitetslärare i svenska/kommunikation från och med 1.8.2019. Universitetslärarens huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara undervisning i den obligatoriska kursen akademisk framställning samt språkgranskning.

Undervisningsprov hålls 7 maj. CSK ser gärna att några utsedda studeranderepresentanter åhör undervisningsproven och framför sina åsikter till beredningsgruppen för att kunna beakta studerandes åsikter om kandidaterna i beslutet om anställning.

Fem sökande till platsen håller 20 minuters undervisningsprov i formen av provföreläsningar. Mellan proven hålls 10 minuters paus. Provföreläsningarna är kl. 9.00, 9.30,10.00,10.30 och 11.00.

Platsen är rum B 215/B 216 i Academill, Strandgatan 2.

De studerande som anmäler intresse kan sinsemellan diskutera kandidaternas kompetenser och ge sina kommentarer i grupp. Man får gärna komma på plats och lyssna också om man inte blivit utsedd som representant, provföreläsningarna är öppna tillfällen som ska påminna om en verklig undervisningssituation.