Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Delegationen för Åbo Akademi i Vasamuokattu 27.5.2019 klo 10.35

Toimielin

Delegationen för Åbo Akademi i Vasa

Haetaan

2 varsinaista jäsentä, ei yhtäkään varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

8.4.2019

Hakuaika

8.4.2019 - 25.4.2019

Toimikausi

1.8.2019 - 31.7.2021

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

ÅAS fullmäktiges möte 7.5.2019

Delegationens uppgifter fastställs i förvaltningsinstruktionen för Åbo Akademi:

Rektor tillsätter en delegation för Åbo Akademi i Vasa för en mandatperiod på två år. Medlemmar utses på förslag av de akademiska resultatenheterna och de fristående enheterna med verksamhet i Vasa samt av studentkåren.

Delegationen har utöver ordföranden minst 6 och högst 9 medlemmar av vilka minst två är externa och minst en representant för de studerande.

Till delegationens uppgifter hör att: 1) utveckla Åbo Akademis samhällskontakter i Vasa och samarbetet med övriga universitet och högskolor i regionen, samt att 2) fungera som utlåtandeinstans i frågor som särskilt berör verksamheten i Vasa.

Eventuell intervu på fullmäktiges valutskotts möte 2.5.2019. Har du frågor om uppdraget eller valet av studentrepresentant; kontakta gärna studentombud Petra Lindblad som fungerar som valutskottets sekreterare; petra@studentkaren.fi 02-215 4655.