Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Lokaldirektionen för SHVS i Vasamuokattu 19.2.2019 klo 15.20

Toimielin

Lokaldirektion för SHVS i Vasa

Haetaan

yhtä varsinaista jäsentä, ei yhtäkään varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

28.1.2019

Hakuaika

28.1.2019 - 8.2.2019

Toimikausi

12.2.2019 - 31.12.2019

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

ÅAS fullmäktiges möte 12.2.2019

Studenternas hälsovårdstiftelse SHVS tillhandahåller tjänster inom allmän hälsa, mental hälsa och oral hälsa för universitets- och högskolestuderande. SHVS tjänster kan anlitas av alla studerande som studerar för grundexamen vid universiteten i Finland. Verksamheten vid hälsostationer leds av direktioner som utses av hälsovårdsstiftelses styrelse.

Direktionernas antal är 10. Direktionen består av ordförande, vice ordförande och fem andra medlemmar. En av medlemmarna är utnämnd av högskolestaden. Minst två medlemmar representerar studentkårerna. En medlem är vald av SHVS personal. Styrelsen kan vid behov välja flera medlemmar till direktionen. Direktionernas uppgift är enligt stadgarna att sörja för att hälsovårdsstationens verksamhet ordnas på ett ändamålsenligt sätt, enligt de riktlinjer som styrelsen fastställt.

Mandatperioden är två år, den nu pågående mandatperioden tar slut 31.12.2019.