Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Ledningsgrupp för ämneslärarutbildningen i Vasamuokattu 31.1.2019 klo 15.07

Toimielin

Ledningsgrupp för ämneslärarutbildningen i Vasa

Haetaan

2 varsinaista jäsentä, ei yhtäkään varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

7.1.2019

Hakuaika

7.1.2019 - 30.1.2019

Toimikausi

17.1.2019 - 31.5.2019

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

ÅAS styrelses möte 17.1.2019

Ledningsgruppen med representanter från de olika undervisningsämnena behandlar ärenden gällande ämneslärarstuderandenas tid i Vasa. Gruppens mandatperiod är vårterminen då studenterna är på plats i Vasa.

Ledningsgruppens första möte är inbokat till 24.1.2019.