Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Jämställdhetskommitténmuokattu 7.1.2019 klo 09.52

Toimielin

Jämställdhetskommittén

Haetaan

ei yhtäkään varsinaista jäsentä, yhtä varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

23.4.2018

Hakuaika

23.4.2018 - 3.5.2018

Toimikausi

4.5.2018 - 31.12.2018

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

ÅAS styrelses möte 4.5.2018

Jämställdhetskommittén vid Åbo Akademi ansvarar för uppdateringen och uppföljningen av Åbo Akademis jämställdhetsplan, tar initiativ till och kontinuerligt utvecklar jämställdheten vid Akademin, informerar om jämställdhetsfrågor samt avger utlåtanden om förfaranden och beslut vid Åbo Akademi ur jämställdhetsperspektiv. Även likabehandlingsfrågor hör till jämställdhetskommittén. Jämställdhetskommittén arbetar även för att göra den fysiska miljön vid ÅA mer tillgänglig.

Studerande och personal kan vända sig till jämställdhetskommittén om hen blivit diskriminerad på grund av kön till exempel vid anställning, erhållande av forskningsunderstöd, studier o.s.v. eller om hen blivit utsatt för sexuella trakasserier.

Under år 2018 ligger kommitténs fokus på informationen till personal och studerande gällande de uppdaterade jämställdhets- och likabehandlingsplanerna.