Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Ledningsgrupp för klasslärarutbildningenmuokattu 4.9.2018 klo 13.17

Toimielin

Ledningsgrupp för utbildningslinjen för klasslärare

Haetaan

yhtä varsinaista jäsentä, yhtä varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

3.4.2018

Hakuaika

3.4.2018 - 3.5.2018

Toimikausi

4.5.2018 - 31.7.2019

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

ÅAS styrelses möte 4.5.2018

Ledningsgrupp för utbildningslinjen för klasslärare 1.1.2017-31.7.2019

En ledningsgrupp för utbildningslinjen för klasslärare vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier tillsätts för tiden 1.1.2017 - 31.7.2019.

Ledningsgruppen har till uppgift att planera, koordinera och organisera frågor rörande utbildningslinjen för klasslärare. Ytterligare ska den:

• fungera som initiativtagande och rådgivande instans i ärenden av strategisk betydelse för utbildningslinjen för klasslärare och •fungera som stödande resurs i beredningen av ärenden

Ledningsgruppens medlemmar med personliga suppleanter representerar tillämpad pedagogik, ämnesdidaktik och Vasa övningsskola. I ledningsgruppen finns även två studentrepresentanter jämte suppleanter, som föreslås av studentkåren. Studentkåren har kontaktats och ombetts inkomma med förslag på studeranderepresentanter i ledningsgruppen.

Dekanus beslutar utse följande medlemmar till Ledningsgruppen för utbildningslinjen för klasslärare:

Ordinarie medlem Personlig suppleant

Ria Heilä-Ylikallio, ordförande Juha Hartvik

Gunilla Eklund, vice ordförande Renata Svedlin

Tom Gullberg Mikaela Björklund

Pia Sjöblom Ann-Sofi Härmälä-Braskén

Fritjof Sahlström Eva Ahlskog-Björkman

Johanna Räihä-Jungar, VÖS Heimo Oksanen, VÖS

Representant ped.stud. Representant ped.stud.

Representant ped.stud. Representant ped.stud.

Michaela Lithén, sekreterare

Anna Smedlund, studierådgivare

Agneta Eriksson, praktikkoordinering