Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Årsfestmarskalk för ÅAS99muokattu 6.11.2017 klo 10.26

Toimielin

Årsfestmarskalk

Haetaan

yhtä varsinaista jäsentä, ei yhtäkään varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

14.8.2017

Hakuaika

14.8.2017 - 2.11.2017

Toimikausi

3.11.2017 - 28.2.2018

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

Kårstyrelsens möte 3.11

ÅAS årsfest firas årligen på veckoslutet närmast 18 februari, Per Brahes födelsedag. År 2018 kommer årsfesten att firas den 17 februari i Vasa. Årsfestmarskalken leder årsfestkommitténs arbete som påbörjas under hösten 2017. Årsfestmarskalken samarbetar med kårkansliet för att koordinera allt som har med årsfesten att göra.

Arvodet för årsfestmarskalken är 400 euro. Intresseanmälan för förtroendeuppdraget utgår 2.11.2017 kl. 23.59.

Frågor om uppdraget kan riktas till generalsekreterare Helen Honkasaari, gs@studentkaren.fi.