Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Åbo Datatekniska Forsknings- och Utbildningscentrums (TUCS) direktionmuokattu 15.1.2016 klo 10.27

Toimielin

Åbo Datatekniska Forsknings- och Utbildningscentrums direktion

Haetaan

yhtä varsinaista jäsentä, ei yhtäkään varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

10.12.2015

Hakuaika

10.12.2015 - 17.12.2015

Toimikausi

1.1.2016 - 31.12.2018

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

Studentrepresentanten väljs på kårstyrelsens möte fredag 18.12.2015.

Åbo Datatekniska Forsknings- och Utbildningscentrum (TUCS) är ett för Åbo universitet och Åbo Akademi gemensamt forsknings- och utbildningscentrum.
Till dess uppgifter hör att:
1) bedriva, koordinera och främja universitetens gemensamma forskning inom datateknik;
2) koordinera universitetens gemensamma undervisning i datateknik;
3) koordinera universitetens gemensamma forsknings- och utbildningskapacitet;
4) ansvara för forskarutbildningen inom området;
5) främja, koordinera och delta i internationellt samarbete inom utbildnings- och forskningsområdet; samt
6) främja, koordinera och driva nationellt och internationellt samarbete och samverkan mellan utbildnings- och forskningsområdet.

Direktionen består av ordförande och nio medlemmar. Åbo universitet och Åbo Akademi utser tre medlemmar var. Åbo Universitets studentkår och Åbo Akademis Studentkår utser en studentrepresentant var. Studentrepresentanterna ska bedriva studier inom ämnet på endera grundexamens- eller forskarstuderandenivå. Dessutom kan universitetens rektorer utse externa medlemmar i direktionen enligt förslag. Medlemmarna utses för en mandatperiod på tre år.

Till direktionens uppgifter hör bl.a. att ansvara för den gemensamma utbildningens och forskningscentrets strategiska utveckling samt att övervaka centrets verksamhet. En mer detaljerad beskrivning om direktionens uppgifter finns på TUCS johtosääntö.

Valbar är den studerande som enligt Åbo Akademis studentmatrikel är anmäld som närvarande vid utgången av perioden för intresseanmälningar och äger rätt att vid akademin avlägga examen och som inte är valbar i någon av grupperna professorer eller övriga anställda.