Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Åbo Akademis Studentkårs styrelsemuokattu 25.10.2017 klo 13.42

Toimielin

Åbo Akademis Studentkårs styrelse

Haetaan

6 varsinaista jäsentä, ei yhtäkään varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

16.11.2015

Hakuaika

16.11.2015 - 30.11.2015

Toimikausi

1.1.2016 - 31.12.2016

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

Vill du gå Svenskfinlands bästa lobbyingskola?

Nu har DU chansen – sök till Kårstyrelsen!

Åbo Akademis Studentkår söker en ny styrelse för år 2016. Studentkåren är ett offentligträttsligt samfund med ca 5000 medlemmar. Nu söker vi dig som vill lära dig mer om högskolepolitik, organisationsledning och lobbying.

Följande poster finns att söka i nästa Kårstyrelse:

Ordförande
Vice ordförande (har även ett annat ansvarsområde)
Två Intressebevakare med ansvar för högskolepolitik och socialpolitik
En ansvarig för Internationella ärenden
En ansvarig för kommunikation och näringsliv
En ansvarig för specialföreningar

Enligt Arbetsordning för Kårens förvaltande organ 3§:
Styrelsen åligger, i enlighet med studentkårsförordningen och studentkårens stadgar:

a) att bereda ärenden som skall handläggas av fullmäktige
b) att verkställa fullmäktiges beslut
c) att verkställa Kårens budget för intresseverksamheten
d) att till fullmäktiges vårmöte inlämna redogörelse över intressesektorns verksamhet och ekonomi och bokslut för senaste verksamhetsår
e) att för fullmäktiges höstmöte förelägga förslag till verksamhetsplan samt budget för intresseverksamheten för det kommande verksamhetsåret
f) att handlägga och avgöra ärenden som enligt förordning, stadgar eller
g) arbetsordning inte ankommer på fullmäktige eller annat organ inom Kåren
i) att senast till fullmäktiges andra ordinarie möte på vårterminen förelägga ett preciserat handlingsprogram på basen av verksamhetsplanen

Styrelsen åligger även att minst en gång per termin sammankalla specialföreningarna till specialföreningskonferens.

Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder ett väldigt varierande och spännande arbete där ingen dag är den andra lik. Kårstyrelsen tar ställning och fattar beslut i en mängd olika frågor. Du kommer att få träffa många olika personer i ditt uppdrag och skapa goda kontakter inför framtiden. Vi erbjuder även möjligheten att lära sig väldigt mycket nytt om högskolepolitik, organisationsledning, att arbeta i team och av lobbying.

För att stöda styrelsen i sitt uppdrag har Studentkåren ett team av anställda experter som hjälper till i arbetet. För uppdraget får Du ett arvode på 500 euro per månad.

Vad förväntar vi oss?
Du skall vara en bra lagspelare med en vilja att lära dig nya saker och utvecklas. Uppdraget i kårstyrelsen kommer att ta en stor del av din tid men kommer samtidigt att ge dig väldigt bra erfarenheter inför framtiden.

Skicka din fritt formulerade ansökan med svar på dessa frågor:
1) Vilket ansvarsområde är du intresserad av och varför?
2) Berätta fritt om dig själv.
3) Vilka styrkor och svagheter har du?
4) Vad kan du tillföra ÅAS som organisation och styrelsen som grupp?
Ansökan ska även innehålla en kort beskrivning av dina meriter samt kontaktuppgifter inklusive matrikelnummer.

Tilläggsinfomation ges av styrelsesonderare Rasmus Lindqvist rasmus-karen@abo.fi.