Aalto-yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Aalto Management Team AMT muokattu 18.12.2019 klo 13.19

Organisaatioyksikkö

Aalto - Aalto

Toimikausi:

1.1.2020 - 31.12.2020

Vastuuhenkilö :

Aalto-yliopiston johtoryhmään (Aalto Management Team, AMT) kuuluvat operatiivisen johtoryhmän (President’s Management Team, PMT) jäsenet, professorineuvoston puheenjohtaja ja Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY), Aalto-yliopiston jatko-opiskelijayhdistyksen (Aallonhuiput), työntekijäjärjestöjen sekä Aalto University Campus and Real Estate ACREn edustajia. Johtoryhmä kokoontuu kerran Aalto-yliopiston hallituksen kokousten välillä, ja esityslista koostuu hallituksen kokousten tiedoista ja päätöskohdista. Johtoryhmän tavoitteena on edistää läpinäkyvyyttä ja dialogia yliopiston kehitystä koskevassa päätöksenteossa sekä edistää akateemisen yhteisön sitoutumista yhteisiin päätöksiin. Rehtori Ilkka Niemelä toimii johtoryhmän puheenjohtajana.

Istuvat opiskelijaedustajat

Professors

Staff