Aalto-yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Kampuskehityksen ohjausryhmä (CASG)muokattu 18.12.2019 klo 13.38

Organisaatioyksikkö

Aalto - Aalto

Toimikausi:

1.1.2020 - 31.12.2020

Vastuuhenkilö :

Työryhmän tehtävät: 1. Valmistelee, koordinoi ja seuraa kampusohjelman suunnittelua ja toteutusta: kampuksen tiekartta, yliopisto- ja ekosysteemikampusprojektit, kampuksen brändi ja idenditeetti, digitaalinen kampus. 2. Neuvoo palvelujen käyttäjälähtöisessä kehittämisessä. 3. Jakaa parhaimmat toimintavat ja linjaa käytännöt poikkileikkaavissa aktiviteeteissa ja projekteissa. 4. Raportoi PMT:lle.

Istuvat opiskelijaedustajat

Professors

Staff