Aalto-yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Opetuksen ja oppimisen ohjausryhmä (LeSG)muokattu 18.12.2019 klo 13.44

Organisaatioyksikkö

Aalto - Aalto

Toimikausi:

1.1.2020 - 31.12.2020

Vastuuhenkilö :

Learning steering group (LESG) kokoaa korkeakoulujen opetuksesta vastaavat varadekaanit ja opintoasiainpäälliköt ryhmäksi, jota vetää yliopiston opetuksesta vastaava vararehtori. Ryhmän tehtävät ovat: 1. Valmistelee ja koordinoi yliopiston strategian toimeenpanoa ja yhteisiä koulutukseen liittyviä toimia. 2. Valmistelee koulutusasiat yliopiston akateemisten asiain komitealle, rehtorin johtoryhmälle ja provostin operatiiviselle tiimille. 3. Johtaa oppimiseen liittyvien strategisten tehtävien toimeenpanoa. 4. Koordinoi yhteisiä koulutuksen kehittämishankkeita. 5. Tarjoaa alustan koulujen hyvien käytänteiden jakamiseksi. 6. Tehostaa oppimiseen liittyvien prosessien ja toimintojen yhdenmukaistamista. 7. Koordinoi koulutuksen laadunhallintaa johtaa koulutuksen ja LES:in kehitystyötä (mukaan lukien tulosindikaattorien kehittäminen). 8. Hallinnoi opetuksen ja oppimisen pysyviä ja määräaikaisia työryhmiä. LESG:issä on yksi AYY:n edustaja ja yksi varaedustaja.

Istuvat opiskelijaedustajat

Professors

Staff