Aalto-yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Aalto Science and Technology Bachelor Programme Committeemuokattu 31.10.2019 klo 13.04

Organisaatioyksikkö

Yhteiset Ohjelmat - Yhteiset Ohjelmat

Toimikausi:

1.1.2018 - 31.12.2018

Vastuuhenkilö :

Koulutusneuvoston tehtävänä on: 1) tehdä akateemiselle komitealle ehdotukset koulutusohjelmakohtaisista opetussuunnitelmista, tutkintovaatimuksista ja valintaperusteista; 2) nimetä kandidaatintöiden hyväksyjät; 3) päättää diplomitöiden aiheet, valvoja ja ohjaaja(t); 4) arvostella diplomityöt; 5) päättää koulutusohjelmien kehittämisestä, opetuksen laadunvarmistuksesta ja palautteen käsittelystä; ja 6) käsitellä dekaanin sen tehtäväksi antamat tai tutkintosäännössä osoitetut muut asiat.

Istuvat opiskelijaedustajat

Professors

Staff