Aalto-yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Aalto Science and Technology Bachelor Programme Committeemuokattu 29.10.2018 klo 18.00

Organisaatioyksikkö

Yhteiset Ohjelmat - Yhteiset Ohjelmat

Toimikausi:

1.1.2018 - 31.12.2018

Vastuuhenkilö :

The degree programme committee shall 1) put forth proposals to the school academic committee on the degree programme curricula, degree requirements and admission criteria; 2) appoint the persons approving bachelor’s theses; 3) decide on the topics, supervisor, and advisor(s) for the master’s theses; 4) evaluate the master’s theses; 5) decide on the development of the degree programmes, assuring the quality of teaching and the processing of feedback; and 6) perform other duties assigned to it by the dean or set forth in the degree regulations.

Istuvat opiskelijaedustajat

Ville Kauhanen

Jäsen:
1.1.2019 - 31.12.2019

Arttu Rintala

Varajäsen:
1.1.2019 - 31.12.2019

Leo Tarpila

Jäsen:
1.1.2019 - 31.12.2019

Hansen Feng

Varajäsen:
1.1.2019 - 31.12.2019

Juhani Rahikka

Jäsen:
Toistaiseksi


Varajäsen:
Toistaiseksi


Jäsen:
Toistaiseksi

Ei varajäsentä

Professors

Staff