Aalto-yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Kemian tekniikan korkeakoulun johtoryhmämuokattu 31.10.2019 klo 11.44

Organisaatioyksikkö

Aalto-yliopisto - Kemian tekniikan korkeakoulu

Toimikausi:

1.1.2019 - 31.12.2019

Vastuuhenkilö :

Kemian tekniikan korkeakoulun johtoryhmään kuuluvat korkeakoulun johto, korkeakoulun laitosten johto ja palveluiden päälliköt. Johtoryhmässä keskustellaan operatiivisista asioista ja tehdään päätöksentekoelimiä tukevaa valmistelutyötä.

Istuvat opiskelijaedustajat

Helinä Väätäinen

Jäsen:
1.1.2020 - 31.12.2020

Julia Tofferi

Varajäsen:
1.1.2020 - 31.12.2020

Professors

Staff