Aalto-yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Learning Steering Group ICTmuokattu 15.10.2020 klo 16.42

Organisaatioyksikkö

Aalto - Aalto

Toimikausi:

1.1.2020 - 31.12.2020

Vastuuhenkilö :

Ryhmä tukee oppimisen ja opetuksen digitaalisten ratkaisuiden strategista kehittämsistä ja oppimispalveluiden portfolionhallintaa.

Istuvat opiskelijaedustajat

Professors

Staff