Aalto-yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Kemian tekniikan ja metallurgian laitoksen johtoryhmämuokattu 30.10.2018 klo 11.35

Organisaatioyksikkö

Aalto-yliopisto - Kemian tekniikan korkeakoulu

Toimikausi:

1.1.2019 - 31.12.2019

Vastuuhenkilö :

Istuvat opiskelijaedustajat

Aleksi Heikkinen

Jäsen:
1.1.2018 - 31.12.2018

Iida Haavisto

Varajäsen:
1.1.2018 - 31.12.2018

Aleksi Heikkinen

Jäsen:
1.1.2019 - 31.12.2019

Nina McDougall

Varajäsen:
1.1.2019 - 31.12.2019

Professors

Staff