Aalto-yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Kemian ja materiaalitieteen laitoksen johtoryhmämuokattu 30.10.2018 klo 11.30

Organisaatioyksikkö

Aalto-yliopisto - Kemian tekniikan korkeakoulu

Toimikausi:

1.1.2019 - 31.12.2019

Vastuuhenkilö :

Istuvat opiskelijaedustajat

Professors

Staff