Aalto-yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Biotuotteiden ja biotekniikan laitoksen johtoryhmämuokattu 30.10.2018 klo 11.28

Organisaatioyksikkö

Aalto-yliopisto - Kemian tekniikan korkeakoulu

Toimikausi:

1.1.2019 - 31.12.2019

Vastuuhenkilö :

Istuvat opiskelijaedustajat

Anna Silfverberg

Jäsen:
1.1.2020 - 31.12.2020

Julia Tofferi

Varajäsen:
1.1.2020 - 31.12.2020

Professors

Staff