Aalto-yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Kemian tekniikan korkeakoulun laaturyhmämuokattu 31.10.2019 klo 11.52

Organisaatioyksikkö

Aalto-yliopisto - Kemian tekniikan korkeakoulu

Toimikausi:

1.1.2019 - 31.12.2019

Vastuuhenkilö :

Kemian tekniikan korkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän kokonaisuudesta vastaa dekaani. Korkeakoulun laatutyön koordinoinnista vastaa kehityspäällikkö. Koulun laaturyhmä tukee dekaania laadunvarmistuksessa huolehtimalla laadunvarmistuksen osa-alueiden (mm. raportointi, dokumentointi) käytännön toteutuksesta laitoksilla ja palvelufunktioissa.

Istuvat opiskelijaedustajat

Juho Hentman

Jäsen:
1.1.2020 - 31.12.2020

Julia Tofferi

Varajäsen:
1.1.2020 - 31.12.2020

Professors

Staff