Aalto-yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Kemian tekniikan korkeakoulun laaturyhmämuokattu 30.10.2018 klo 11.21

Organisaatioyksikkö

Aalto-yliopisto - Kemian tekniikan korkeakoulu

Toimikausi:

1.1.2019 - 31.12.2019

Vastuuhenkilö :

Kemian tekniikan korkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän kokonaisuudesta vastaa dekaani Janne Laine. Korkeakoulun laatutyön koordinoinnista vastaa kehityspäällikkö Raili Pönni (raili.ponni@aalto.fi). Koulun laaturyhmä tukee dekaania laadunvarmistuksessa huolehtimalla laadunvarmistuksen osa-alueiden (mm. raportointi, dokumentointi) käytännön toteutuksesta laitoksilla ja palvelufunktioissa.

Istuvat opiskelijaedustajat

Kim Eklund

Jäsen:
1.1.2019 - 31.12.2019

Janika Hart

Varajäsen:
1.1.2019 - 31.12.2019

Professors

Staff