Aalto-yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Digital Aalto -ohjausryhmä (DASG)muokattu 18.12.2019 klo 13.36

Organisaatioyksikkö

Aalto - Aalto

Toimikausi:

1.1.2020 - 31.12.2020

Vastuuhenkilö :

Ryhmä ohjaa, valmistelee, koordinoi ja seuraa Aallon yhteisiä digitalisaatioon liittyviä strategisia ja operatiivisia asioita: 1. Digitalisaatio-tiekarttaan, arkkitehtuuriin, projektiportfolioon, investointeihin ja muutokseen liittyvät asiat. 2. Akateeminen ohjaus liittyen Digitalisaatio-tiekarttaan ja IT-arkkitehtuuriin. 3. Digitalisaatio-tiekarttaan liittyvien aktiviteettien valvonta ja raportointi. 4. PMT:n strategisten päätösten ja ohjauksen mukaisen toiminnan noudattaminen ICT:n, datan, IT-arkkitehtuurin ja kyberturvallisuuden alueilla.

Istuvat opiskelijaedustajat

Professors

Staff