Aalto-yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Taiteellisen toiminnan ohjausryhmä (AASG)muokattu 18.12.2019 klo 15.00

Organisaatioyksikkö

Aalto - Aalto

Toimikausi:

1.1.2020 - 31.12.2020

Vastuuhenkilö :

Taiteellisen toiminnan ohjausryhmä AASG: 1. Valmistelee ja koordinoi yliopiston strategian toimeenpanoa taiteen ja luovien käytäntöjen osalta. 2. Valmistelee ja keskustelee taiteen ja luovien käytäntöjen vararehtorin päätösvallan alaan kuuluvista asioista ja valmistelee ne muiden Aalto-yliopiston päätöksentekoelimien päätöksiä varten. 3. Asettaa, ohjaa ja koordinoi taiteeseen ja luoviin käytäntöihin liittyviä työryhmiä. 4. Keskustelee koulujen, akateemisen henkilöstön, opiskelijoiden ja Aallon johdon kanssa taiteen ja luovien käytäntöjen kehittämisestä ja strategisista aloitteista. 5. Jakaa ja kehittää hyviä taiteellisia toimintatapoja ja luovia käytäntöjä koulujen ja tieteenalojen välillä.

Istuvat opiskelijaedustajat

Professors

Staff