Aalto-yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Research and Innovation Steering Group (RISG)muokattu 29.10.2018 klo 16.22

Organisaatioyksikkö

Aalto - Aalto

Toimikausi:

1.1.2016 - 31.12.2017

Vastuuhenkilö :

Ryhmässä toimivat opiskelijaedustajina tohtorikoulutettavat.

RISG työryhmä, käsittelee tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan operatiivisia asioita, joissa tarvitaan yliopistolaajuinen kannanotto, linjaus tai suositus. RISG varmistaa, että linjaukset ovat yhdenmukaisia koulujen välillä ja tehostaa yhteistyötä ja parhaiden käytäntöjen jakamista kouluissa. RISG voi sopia linjauksesta tai kannanotosta, kun asia kuuluu RISGin jäsenten, eli tutkimus vararehtorin ja tutkimus varadekaanien päätösvaltaan. Muissa tapauksissa RISG voi antaa suosituksen linjauksesta tai kannanotosta Provostin työjaokselle PMTlle.

Istuvat opiskelijaedustajat

Joonas Lehtovaara

Jäsen:
Toistaiseksi

Yashasvi Ranawat

Varajäsen:
Toistaiseksi

Professors

Staff