Aalto-yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Creative Sustainability Program Committeemuokattu 29.10.2018 klo 16.59

Organisaatioyksikkö

Yhteiset Ohjelmat - Yhteiset Ohjelmat

Toimikausi:

1.1.2016 - 30.11.2016

Vastuuhenkilö :

Creative sustainability -ohjelman ohjausryhmä, joka käsittelee ohjelman käytännön toteutumista. Ohjelma on useamman korkeakoulun yhteinen ja opiskelijajäsenen tulee olla koulutusohjelman opiskelija.

Istuvat opiskelijaedustajat

Tatiana Dubois Escorsell

Jäsen:
1.1.2019 - 31.12.2019

Angela Hernandez

Varajäsen:
1.1.2019 - 31.12.2019

Professors

Staff