Aalto-yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Creative Sustainability -ohjausryhmämuokattu 18.12.2019 klo 14.56

Organisaatioyksikkö

Yhteiset Ohjelmat - Yhteiset Ohjelmat

Toimikausi:

1.1.2020 - 31.12.2020

Vastuuhenkilö :

Creative sustainability -ohjelman ohjausryhmä, joka käsittelee ohjelman käytännön toteutumista. Ohjelma on useamman korkeakoulun yhteinen ja opiskelijajäsenen tulee olla koulutusohjelman opiskelija.

Istuvat opiskelijaedustajat

Professors

Staff