Aalto-yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Yhdenvertaisuus- ja laaturyhmä muokattu 15.10.2020 klo 16.54

Organisaatioyksikkö

Aalto-yliopisto - Perustieteiden korkeakoulu

Toimikausi:

1.1.2019 - 31.12.2019

Vastuuhenkilö :

SCIn laatutyöryhmän tehtävänä on koordinoida kouluun liittyvää laatutyötä.

Istuvat opiskelijaedustajat

Visa Pollari

Jäsen:
1.1.2020 - 31.12.2020

Josua Kiviranta

Varajäsen:
1.1.2020 - 31.12.2020

Professors

Staff