Aalto-yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Entrepreneurship Programme Committeemuokattu 30.10.2018 klo 14.09

Organisaatioyksikkö

Kauppakorkeakoulu - Kauppakorkeakoulu

Toimikausi:

1.1.2019 - 31.12.2019

Vastuuhenkilö :

Ohjelmaryhmän tehtävänä on tukea ohjelmajohtajaa ohjelman suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä.

Istuvat opiskelijaedustajat

Professors

Staff