Aalto-yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Kauppakorkeakoulun laatukomiteamuokattu 14.1.2019 klo 13.06

Organisaatioyksikkö

Kauppakorkeakoulu - Kauppakorkeakoulu

Toimikausi:

1.1.2018 - 31.12.2018

Vastuuhenkilö :

Laatukomitea vastaa opetuksen laadun kehittämisestä Kauppakorkeakoulussa.

Istuvat opiskelijaedustajat

Ella Oksala

Jäsen:
1.1.2018 - 31.12.2018

Marko Laakso

Varajäsen:
1.1.2018 - 31.12.2018

Susanna Kervinen

Jäsen:
1.1.2018 - 31.12.2018


Varajäsen:
Toistaiseksi

Professors

Staff