Aalto-yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Aalto ARTS Quality and Development Groupmuokattu 31.10.2019 klo 13.32

Organisaatioyksikkö

Aalto-yliopisto - Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Toimikausi:

1.1.2019 - 31.12.2019

Vastuuhenkilö :

Laaturyhmä vastaa yhdessä korkeakoulun johdon kanssa laadunvarmistusjärjestelmän kehittämisestä.

Istuvat opiskelijaedustajat

Professors

Staff