Aalto-yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Perustieteiden kandidaattiohjelmien koulutusneuvostomuokattu 30.10.2018 klo 11.41

Organisaatioyksikkö

Aalto-yliopisto - Perustieteiden korkeakoulu

Toimikausi:

1.1.2019 - 31.12.2019

Vastuuhenkilö :

Koulutusneuvoston tehtävänä on: 1) tehdä akateemiselle komitealle ehdotukset koulutusohjelmakohtaisista opetussuunnitelmista, tutkinto-vaatimuksista ja valintaperusteista; 2) nimetä kandidaatintöiden hyväksyjät; 3) päättää diplomitöiden aiheet, valvoja ja ohjaaja(t); 4) arvostella diplomityöt; 5) päättää koulutusohjelmien kehittämisestä, opetuksen laadunvarmistuksesta ja palautteen käsittelystä; ja 6) käsitellä dekaanin sen tehtäväksi antamat tai tutkintosäännössä osoitetut muut asiat.

Istuvat opiskelijaedustajat

Katariina Korolainen

Jäsen:
1.1.2019 - 31.12.2019

Sanni Lares

Varajäsen:
1.1.2019 - 31.12.2019

Aleksanteri Paakkinen

Jäsen:
1.1.2019 - 31.12.2019

Saara Vestola

Varajäsen:
1.1.2019 - 31.12.2019

Otto Laitinen

Jäsen:
1.1.2019 - 31.12.2019

Alex Hämäläinen

Varajäsen:
1.1.2019 - 31.12.2019

Elina Karjalainen

Jäsen:
1.1.2019 - 31.12.2019

Aaro Hämeri

Varajäsen:
1.1.2019 - 31.12.2019

Professors

Staff