Aalto-yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Insinööritieteiden korkeakoulun laaturyhmämuokattu 18.12.2019 klo 14.11

Organisaatioyksikkö

Insinööritieteiden korkeakoulu - Insinööritieteiden korkeakoulu

Toimikausi:

1.1.2020 - 31.12.2020

Vastuuhenkilö :

Ryhmä valmistelee opetuksen laadun varmistamiseen liittyviä toimenpiteitä ja päätöksiä sekä tekee aloitteita ja ehdotuksia opetuksen laatuun liittyvissä asioissa. Opetuksen laaturyhmä voi myös toimia lausunnon antajana korkeakoulussa erilaisissa opetukseen liittyvissä asioissa.

Istuvat opiskelijaedustajat

Petja Peltoranta

Jäsen:
1.1.2020 - 31.12.2020

Antti Leikas

Varajäsen:
1.1.2020 - 31.12.2020

Janne Suominen

Jäsen:
1.1.2020 - 31.12.2020

Konsta Tarkkala

Varajäsen:
Toistaiseksi

Sara Lamminpää

Jäsen:
1.1.2020 - 31.12.2020

Ei varajäsentä

Emilia Huttu

Jäsen:
1.1.2020 - 31.12.2020

Ei varajäsentä

Professors

Staff