Aalto-yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Life Science Techologies Programme Committeemuokattu 18.12.2019 klo 14.59

Organisaatioyksikkö

Yhteiset Ohjelmat - Yhteiset Ohjelmat

Toimikausi:

1.1.2020 - 31.12.2020

Vastuuhenkilö :

Ohjelmaryhmän tehtävänä on tukea ohjelmajohtajaa ohjelman suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä.

Istuvat opiskelijaedustajat

Professors

Staff