Aalto-yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Life Science Techologies Programme Committeemuokattu 31.10.2019 klo 13.06

Organisaatioyksikkö

Yhteiset Ohjelmat - Yhteiset Ohjelmat

Toimikausi:

1.1.2013 - 31.12.2016

Vastuuhenkilö :

Ohjelmaryhmän tehtävänä on tukea ohjelmajohtajaa ohjelman suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä.

Istuvat opiskelijaedustajat

Yrjö Koski

Jäsen:
1.1.2019 - 31.12.2019

Kim Eklund

Varajäsen:
1.1.2019 - 31.12.2019

Markus Toivonen

Jäsen:
1.1.2019 - 31.12.2019

Ali Salloum

Varajäsen:
1.1.2019 - 31.12.2019

Elli Pulkkinen

Jäsen:
1.1.2019 - 31.12.2019

Salla Autti

Varajäsen:
1.1.2019 - 31.12.2019

Professors

Staff