Aalto-yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Life Science Techologies Programme Committeemuokattu 18.12.2019 klo 14.59

Organisaatioyksikkö

Yhteiset Ohjelmat - Yhteiset Ohjelmat

Toimikausi:

1.1.2020 - 31.12.2020

Vastuuhenkilö :

Ohjelmaryhmän tehtävänä on tukea ohjelmajohtajaa ohjelman suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä.

Istuvat opiskelijaedustajat

Emil Sievinen

Jäsen:
1.1.2020 - 31.12.2020

Ilmari Lehtinen

Varajäsen:
1.1.2020 - 31.12.2020

Santeri Ruuskanen

Jäsen:
1.1.2020 - 31.12.2020


Varajäsen:
Toistaiseksi

Otso Brummer

Jäsen:
1.1.2020 - 31.12.2020

Yrjö Koski

Varajäsen:
Toistaiseksi

Professors

Staff