Aalto-yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Sähkötekniikan kandidaattikoulutusneuvostomuokattu 31.10.2019 klo 09.37

Organisaatioyksikkö

Aalto-yliopisto - Sähkötekniikan korkeakoulu

Toimikausi:

1.1.2019 - 31.12.2019

Vastuuhenkilö :

Koulutusneuvoston tehtävänä on: 1) tehdä akateemiselle komitealle ehdotukset koulutusohjelmakohtaisista opetussuunnitelmista, tutkintovaatimuksista ja valintaperusteista; 2) nimetä kandidaatintöiden hyväksyjät; 3) päättää diplomitöiden aiheet, valvoja ja ohjaaja(t); 4) arvostella diplomityöt; 5) päättää koulutusohjelmien kehittämisestä, opetuksen laadunvarmistuksesta ja palautteen käsittelystä; ja 6) käsitellä dekaanin sen tehtäväksi antamat tai tutkintosäännössä osoitetut muut asiat.

Istuvat opiskelijaedustajat

Santeri Ruuskanen

Jäsen:
1.1.2020 - 31.12.2020

Emil Sievinen

Varajäsen:
1.1.2020 - 31.12.2020

Tuomas Pajunpää

Jäsen:
1.1.2020 - 31.12.2020

Elma Tuohimetsä

Varajäsen:
1.1.2020 - 31.12.2020

Emil Huttunen

Jäsen:
1.1.2020 - 31.12.2020

Leia Nummisalo

Varajäsen:
1.1.2020 - 31.12.2020

Professors

Staff