Aalto-yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Kemian tekniikan koulutusneuvostomuokattu 30.10.2018 klo 11.27

Organisaatioyksikkö

Aalto-yliopisto - Kemian tekniikan korkeakoulu

Toimikausi:

1.1.2019 - 31.12.2019

Vastuuhenkilö :

Koulutusneuvoston tehtävänä on: 1) tehdä akateemiselle komitealle ehdotukset koulutusohjelmakohtaisista opetussuunnitelmista, tutkintovaatimuksista ja valintaperusteista; 2) nimetä kandidaatintöiden hyväksyjät; 3) päättää diplomitöiden aiheet, valvoja ja ohjaaja(t); 4) arvostella diplomityöt; 5) päättää koulutusohjelmien kehittämisestä, opetuksen laadunvarmistuksesta ja palautteen käsittelystä; ja 6) käsitellä dekaanin sen tehtäväksi antamat tai tutkintosäännössä osoitetut muut asiat.

Istuvat opiskelijaedustajat

Janika Hart

Jäsen:
1.1.2019 - 31.12.2019

Juhani Rahikka

Varajäsen:
1.1.2019 - 31.12.2019

Nina McDougall

Jäsen:
1.1.2019 - 31.12.2019

Iida Haavisto

Varajäsen:
1.1.2019 - 31.12.2019

Kim Eklund

Jäsen:
1.1.2019 - 31.12.2019

Aleksi Heikkinen

Varajäsen:
1.1.2019 - 31.12.2019

Professors

Staff